Tag

Her kan du se lidt billeder fra vores tagprojekt 2007.

Det blev noget mere omfattende end vi havde regnet med...
I bund og grund var det planlagt at vi skulle gøre følgende:

Men ud over dette kom følgende til:

Vi vil gerne sige mange tak til
Birthe, Daniel, Hans, Jan, Jesper, Leif, Leon, Ole, Philip, Steen & Stefan,
for uden Jeres hjælp havde vi aldrig kunnet klare det!

Her er et par billeder fra projektet:

01:

26-03-2007: Materialerne bliver læsset af i haven (tagplader, lægter, isolering m.m.).

02:

31-03-2007: Stillads er opsat og tagplader på vestsiden er kommet af.

03:

31-03-2007: Skorstenen bliver revet ned.

04:

31-03-2007: Nye lægter kommer på.

05:

01-04-2007: Og det betød at vi lige så godt kunne tage alle udhængsbrædder og tagrender af!

06:

02-04-2007: Nye tagplader og isolering bliver slæbt op og monteret.

07:

03-04-2007: Udhængsbrædder monteres.

08:

05-04-2007: Alle tagplader er nu også monteret på østsiden.

09:

06-04-2007: Og så var det tid til at montere toppladerne og få lukket af inden regntiden kom!

10:

06-04-2007: Der var MEGET affald der skulle køres væk.

11:

06-04-2007: Taget er færdigt. Der mangler nu gavle, sternbrædder, vindskeder, tagrender og maling.

12:

06-05-2007: Nordgavlen er halvt færdig.

13:

12-05-2007: Og her ankommer træet til sydgavlen.

14:

13-08-2007: Og så er sydgavlen også næsten færdig!

15:

18-08-2007: Maling af udhængsbrædder, lægter og spær kunne begynde.

16:

18-08-2007: Der skulle monteres riste i gavlene til udluftning.

17:

01-09-2007: Herefter blev der monteret vindskeder.

18:

03-10-2007: Sternbrædder malet på ydersiden, konsoljern og tagrender er sat på vestsiden.

19:

14-10-2007: På østsiden monteres konsoljern på sternbrædder der er malet på ydersiden.

20:

15-10-2007: Tagrenden på østsiden er monteret og det er SLUT for i år!

Til næste år skal alt trykimpreneret træ (gavle og indersiden af sternbrædder) males 1. gang,
Herefter skal der monteres lister til at dække af for mellemrum mellem gavltræ og udhængsbrædder.
Disse lister skal males 1. gang før montering hvorefter ALT skal males 2. gang...

Næste projekt er nyt tag på garagen (det er meget utæt) og i den forbindelse lave cykelskur i forlængelse af garagen.
Desuden skal vi have lavet et legehus til Camilla og Nikolaj.
Vi skal også have lagt fliser bag huset, så man kan cykle hele vejen rundt om huset.

Vi håber på at I vil give en hånd med til dette i 2008!


Kør til toppen: Pas på du ikke kører galt!

Hovedmenu